บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบอุปกรณ์ทางแพทย์ ชุดปลอดเชื้อ PAPR ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยคุณยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นตัวแทนบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดปลอดเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าเป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อทีมรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้