🚩ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “สานเสวนาต้นแบบแผนชุมชนท้องถิ่นน่าน วิถีใหม่ : ถืมตองมีรัก”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “สานเสวนาต้นแบบแผนชุมชนท้องถิ่นน่าน วิถีใหม่ : ถืมตองมีรัก” ณ นาแปลงกลาง (แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน 59) บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดำเนินการจัดงานโดยมูลนิธิฮักเมืองน่านร่วมกับสภาประชาชนตำบลถืมตอง บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

มีนายภาคภูมิ พรมสาร ประธานสภาประชาชนตำบลถืมตอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อประชาสัมพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์น่าน 59 ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป 2.เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการกล้าดี ปีที่ 6 โดยมีที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตำบลถืมตอง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และทรงเพาะข้าวเหนียวพันธุ์น่าน 59 (เมล็ดพันธุ์คัด) ลงในกระถาง จำนวน 7 เมล็ด เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาวจังหวัดน่าน นั้น ทางมูลนิธิฮักเมืองน่านร่วมกับสภาประชาชนตำบลถืมตอง ได้กำหนดวันเกี่ยวข้าวที่ทรงเพาะ ในวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ นาแปลงกลาง (แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน 59) บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ พิธีกรรมแฮกเกี่ยวข้าว โดย พ่ออุ้ยหนานปั่น นันสว่าง ปราชญ์ชาวบ้านของตำบลถืมตอง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา ก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวจริง หลังจากนั้นเป็นการเกี่ยวข้าวที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเพาะ จำนวน 8 กอ

โดยมีผู้เกี่ยวข้าว ดังนี้ กอที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กอที่ 2 ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กอที่ 3 พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา กอที่ 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กอที่ 5 เกษตรจังหวัดน่าน กอที่ 6 นายอำเภอเมืองน่าน กอที่ 7 ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 38 กอที่ 8 ผู้แทนมูลนิธิฮักเมืองน่าน และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการโครงการกล้าดี ปีที่ 6 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ และโรงเรียนบ่อเกลือ ภายใต้ หัวข้อ

“กล้าดี วิถีใหม่ รวมใจเพื่อชุมชน” วิสาหกิจชุมชนเกษตรฮักเมืองน่าน กาดน้อยมีรัก จากโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตำบลถืมตอง ซึ่งกิจกกรมในครั้งนี้ มีหลายหน่วยงานและหลายองค์กร ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน คณะสื่อมวลชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคน

ข่าวที่ 2  🟢🟢🟢

บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อบริรักษ์ เพ็ชรเจริญ


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อบริรักษ์ เพ็ชรเจริญ อายุ 74 ปี

บิดาของนางสาวระรินธร เพ็ชรเจริญ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย อสมท.,ข่าวสด ประจำจังหวัดน่าน และนางสาวระพีพร เพ็ชรเจริญ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย อสมท.,เดลินิวส์ ประจำจังหวัดน่าน ณ ศาลาวัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ข่าวที่ 3🛑🛑🛑                                                 ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี” สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยหาด-หลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ นำโดยนายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ

พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.6 พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน

บริษัทแพร่ธำรงวิทย์ จำกัด บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยชุมชนบ้านห้วยหาด-หลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี” ณ บ้านห้วยหาด-หลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน มีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้แก่ การสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกต้นไม้ การปล่อยสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำอาหารและการทำขนม โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งชุมชนบ้านห้วยหาด-หลักลาย ถือเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติในชุมชน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ

และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮมสเตย์ ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและการตอบรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคน

กองบรรณาธิการ..หนังสือพิมพ์น่านนิวส์